1,500,000 baby names FEMALE Parsi baby names
MALE Parsi baby names

Aban Abandokht Abanhir Abenahir Aimai Alibai Almitra Anahita Ardvisura Aredetfredhi Arenavachi Argavan Armaiti Armindokht Arnavaz Arnaz Arta Artdokht Aryenish Arzu Asha Ashishvangh Aturdokht Ava Avabai Aviva Azad Azaddokht Azadeh Azarmidokht Bachubai Bahar Bahmanbanu Bahmandokht Bakhtavar Banu Banubai Banudadhush Banugul Banugushnasp Banuhufriya Banuhufriz Banuhuram Banuhururish Behafrid Behruz Behzad Benafsha Bhikhaiji Bostan Chaman Chandanbai Cheherazad Chermeen Coomi Dadhush Dadhushfarrokh Danish Dehbanu Delafruz Delara Delaram Delbahar Delbanu Delbar Deldar Delkhush Delnavaz Delruba Delshad Deyazad Dhanbai Din Dinaz Dinbai Dinbanu Dogdo Dosibai Fahnik Farhang Farida Farkhonda Farnaza Farzanak Ferangiz Feroza Ferozbanu Franak Frawarti Freny Friya Friyana Ganj Gohar Goharafrid Gordafrid Gordieh Gul Gulafruz Gulafsan Gulafshan Gulandam Gulbadan Gulbaher Gulbai Gulbanu Gulbarg Gulchehr Gulestan Gulkhandan Gulkhurshid Gullala Gulnar Gulpaekar Gulroxar Gulrukh Gulshan Gulshirin Gulzar Hirabai Homa Homai Hormazbanu Hufriya Hutosh Hutoxi Hvovi Iranbanu Irandokht Jahanaray Jaiji Jarbai Kaiandokht Kaidokht Kaniz Kashmira Katayun Katin Kaynaz Keherafrid Kerbanu Keshvar Kharmen Kharshedbai Khorshed Khubchehr Khubrui Khurmand Khurshid Khurshidbanu Khushchehr Khushmand Khushnam Khushnama Khushnawaz Kuvarbai Lal Lalagul Laleh Lilya Mah Mahafreen Mahafrid Mahafrin Mahaziver Mahbanu Mahchehr Mahdokht Mahin Mahinbanu Mahkhurshid Mahpaekar Mahpari Mahparvin Mahperviz Mahrokh Mahru Mahtab Mahzarin Makhmal Manakbai Mani Manizeh Meher Meherafraz Meherafrid Meherafrin Meherafruz Meherangiz Meherbai Meherbanu Meherchehr Meherkhoda Meherokh Meherpaekar Mehersimin Mehra Mehroo Mithibai Morvarid Motibai Naheed Nahlibai Narenj Narges Navaz Navazbai Navazesh Nazakat Nazbanu Nazchehr Nazneen Naztab Nekakhtar Nekbakht Nekchehr Nekdel Nezhat Nilopal Niloufer Nilufer Omrana Paesangnu Pareezad Parendi Pari Paribanu Parichehr Parik Parin Parindokht Parizad Parvana Parvin Parviz Payendeh Pirozbai Pouruchisti Puran Purandokht Purgav Puyendeh Rakhshandeh Rambanu Rambehesht Rashna Ratanbai Ratubai Robab Robeab Rokhsar Roshan Roshanaf Roshanak Roshni Roxenda Rozafzun Rozbahar Rozmeher Rudabeh Ruhae Rupabai Rux Ruxshin Ruzbeh Sahar Sakarbai Samanbar Samannaz Samanrukh Sanober Sapinud Sarafraz Sarosh Sarv Sarvazad Savanghvachi Shahbanu Shahdokht Shahi Shahnavaz Shahnaz Shahrewar Shahrinaz Shahru Shahzan Shaker Shakerbanu Shakernaz Shegufta Sheherazad Sheherbanu Sheherivar Shehernavaz Shehernaz Shirbanu Shirdokht Shirin Shirinbanu Simbar Simin Simindokht Simonil Simurg Sindokht Spenta Spentaarmaiti Srutatfedhri Subaha Sudabeh Suklibai Sunabai Susan Tabendeh Tajbanu Tanaz Tehmina Thrity Tishtar Tokhmesarv Tushnamaity Tyra Ushtavaity Vahbiz Vanghufredhi Vira Virbaiji Virbanu Vispanfriva Yasmin Yazdin Yazdindokht Zaina Zamrod Zarin Zarinchinar Zarmandokht Zer Zoish

1,500,000 baby names FEMALE Parsi baby names
MALE Parsi baby names


Change your thinking, change your life!