1,500,000 baby names MALE Ngoni baby names
FEMALE Ngoni baby names

Azibo Bomani Bwerani Chabwera Chafulumisa Chatha Chatuluka Chibale Chigani Chikosi Chimanga Chimsima Chinangwa Chipita Citseko Dulani Fulumirani Funsani Gogo Kafele Kainwendo Kamangeni Kambuji Kamowa Kampibe Kamuliva Kamuzu Kanjuchi Kaphiri Kasiya Kawduka Kondwani Kubweza Kudyauku Kumanda Kwacha Kwada Kwayera Kwende Lamburira Lin Liu Lugono Madzimoyo Makwangwala Mandala Mandondo Mapemba Mbwelera Milengalenga Moyenda Moyo Mpasa Mpesi Mtima Mtundu Mvula Mwai Ndale Nyemba Onani Roozani Sabola Sekani Siyani Thako Thambo Tsalani Tsekani Tsoka Ufa Usiku Zikomo

1,500,000 baby names MALE Ngoni baby names
FEMALE Ngoni baby names


Change your thinking, change your life!