1,500,000 baby names MALE Malawi baby names
FEMALE Malawi baby names

Azibo Bomani Bwerani Chabwera Chafulumisa Chatha Chatuluka Chekandino Chibale Chigani Chikosi Chikumbu Chimanga Chimsima Chinangwa Chipita Chisisi Chisulo Chitsime Chiwanda Chiwocha Chumachienda Citiwala Citseko Dulani Fulumirani Funsani Kafele Kainwendo Kajombo Kamangeni Kambuji Kamowa Kampibe Kanjuchi Kapeni Kaphiri Kasiya Kawduka Kazemde Kondwani Kubweza Kudyauku Kumanda Kuthakwakulu Kwacha Kwada Kwayera Kwende Lamburira Ligongo Lin Linje Lisimba Liu Lugono Lukongolo Madzimoyo Makwangwala Malawa Mandala Mandondo Mapemba Mapira Masamba Masibuwa Mbiya Mbizi Mbwelera Milengalenga Moyenda Moyo Mpasa Mpesi Mposi Mtima Mtundu Mvula Mwai Ndale Ndembo Ngolinga Ngombe Ngunda Njete Nkuku Nsomba Nyemba Onani Pambuka Roozani Sabola Sekani Siyani Thako Thambo Thenga Tsalani Tsekani Tsoka Ufa Umi Unika Useni Usi Usiku Utni Zikomo

1,500,000 baby names MALE Malawi baby names
FEMALE Malawi baby names


Change your thinking, change your life!