1,500,000 baby names FEMALE Malawi baby names
MALE Malawi baby names

Abikanile Alile Asale Asmaa' Buseje Chaonaine Chimwala Chiwa Chotsani Ferig Kantayeni Kuliraga Kwasausya Liziuzayani Mesi Mpatuleni Mphatso Ndachitanji Ngulinga Njemile Saliza Sigele Teleza Tidyanawo Tisaubiranji Tithandianasi

1,500,000 baby names FEMALE Malawi baby names
MALE Malawi baby names


Change your thinking, change your life!