1,500,000 baby names FEMALE Luganda baby names
MALE Luganda baby names

Nabirye Nabukwasi Nafuna Sanyu

1,500,000 baby names FEMALE Luganda baby names
MALE Luganda baby names


Change your thinking, change your life!