1,500,000 baby names FEMALE Ewe baby names
MALE Ewe baby names

Ababuo Afafa Afia Afryea Afua Akosua Akua Ama Boahinmaa Do Dofi Enyonyam Esi Esinam Gzifa Hola Lumusi Mawusi Nanyanika Ozigbodi Sela Serwa Xetsa Yaa Ye

1,500,000 baby names FEMALE Ewe baby names
MALE Ewe baby names


Change your thinking, change your life!