1,500,000 baby names FEMALE Botswana baby names
MALE Botswana baby names

Bakanyi Boitshwarelo Dikeledi Dineo Goitsemedime Gorata Kagiso Kefilwe Kungo Lelentle Lerato Lesego Malebogo Mapule Montsho Moswen Mpho Naledi Neo Onalenna Palesa Phemo Tale Tebogo Thuso Tumelo

1,500,000 baby names FEMALE Botswana baby names
MALE Botswana baby names


Change your thinking, change your life!